Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 
 1. Müdürlükle ilgili gelen, giden evrakların takibi ve cevapları ile E-Posta takibini yapmak ve sonuçlandırmak,
 2. Günlük gazetelerin takibi, Başkanlığa iletilmesi ve arşivlenmesi,
 3. Sosyal Yardım için gelen vatandaşları dinlemek ve gerekli olanakların sağlanması için çalışmaları yürütmek,
 4. Yapılacak etkinliklerin festivallerin düzenlenmesi gerekli organizasyonların sağlanması,
 5. Kültür Servisine doğrudan bağlı birimlerin kontrolü, denetimi ve çalışmasını sağlamak,
 6. Kültür Servisine bağlı personellerin aylık puantajların düzenlenmesi,
 7. Ziyarete gelen misafir ve protokolün karşılanması ve üyelerine uygun hediyelerin hazırlanması,
 8. Basın haberlerinin düzenlenip basına gönderilmesi, Basında çıkan haberlerin takibi,
 9. Didim Belediyesi ve başkanlık sosyal medya hesaplarının yönetimi ve web sitesine haber hazırlanması,
 10. Kültür Sanat Atölyesindeki çocuklar ve bayanlar için yapılan kurslar düzenlemek ve takip etmek,
 11. Çeşitli dernek ve Kamu kuruluşlarıyla toplantı ve panellerin yürütülmesi,   
 12. Belediyemizce düzenlenen etkinliklerin halka duyurulması,
 13. Resmi ve özel günlerin takibi ve kutlanmasını sağlamak,
 14. Sosyal medyadan Belediyenin ve Başkanlık Makamının çalışmalarıyla ilgili paylaşımlar yapıp gelen şikayet ve sorulara cevap vermek,
 15. Belediye çalışmalarıyla fotoğrafların çekilmesi arşivlenmesi,yıllık faaliyet raporunun hazırlanması,
 16. Hasta sevki ile gelen ve ihtiyacı belirlenmiş olan vatandaşların ilgili hastanelere gönderimini sağlamak,
 17. Dış mekanlarda yapılan etkinliklerin saha sorumlusu ile yürütülmesini sağlamak,
 18. Stratejik planların faaliyet raporlarının Performans değerlendirilmelerinin yapılması,
 19. Vatandaşlardan e-posta, telefon ve faks yoluyla gelen şikayet, öneri ve talepleri, ilgili müdürlüklerle temasa geçerek değerlendirmek ve sonuçlarını takip etmek,
 20. Basında çıkan görüntülü ve yazılı haberlerimizin, ileriye dönük kullanımını kolaylaştırmak amacıyla, düzenli şekilde arşivlemek,
 21. Belediye hizmet ve etkinliklerini en geniş kesimlere mesajlarla, haber metinleriyle,web sayfası aracılığıyla duyurmak ve tanıtmak,
 22. Resmi ve özel tebrik, teşekkür, taziye gibi konularda mektup ve telgrafları hazırlamak,
 23. Başkanlık Makamının resmi ve özel haberleşmelerini yürütmek, Diğer birimlerin çalışmaları ve işleyişleri ile ilgili olarak vatandaşa gerekli duyuru ve haberleri iletmek,
 24. Diğer birimlerin çalışmaları ve işleyişleri ile ilgili olarak vatandaşa gerekli duyuru ve haberleri iletmek,
 25. Halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için tiyatro, konser, folklor ve müzik gibi etkinlikleri düzenlemek ve benzer etkinliklere destek vermek,
 26. Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.