Temizlik İşleri Müdürlüğü

 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 1. Belediyenin kentsel temizlik işlerinin plan ve programlanması ile ilgili çalışmaları yapmak.
 2. Belediye sınırları içinde yer alan meydan, bulvar, cadde ve sokakların işçi personel ve süpürme araçları çalıştırılmak suretiyle süpürülerek temizliğinin yapılmasını sağlamak,
 3. Cadde ve sokakların dezenfekte edilerek yıkanmasını sağlamak,
 4. Belediye sınırları içinde üretilen evsel nitelikli katı atıkların program doğrultusunda düzenli olarak toplatılması ve bertaraf alanlarına naklinin yapılmasını sağlamak,
 5. Belediye sınırlarında kurulan tüm pazaryerlerinin atıklarının, pazarın kalkmasına müteakip düzenli şekilde toplatılarak bertaraf alanlarına naklettirmek ve bu alanların temizlenip, yıkatılıp ve dezenfekte edilmesini sağlamak,
 6. Çöp toplama işleminde kullanılan konteynerlerin temini ve bakım, onarımının yapılmasını sağlamak.
 7. Çöp konteynırlarının dezenfekte edilmesini sağlamak,  Çevre ve temizlik konusunda gelen her türlü yazılı ve sözlü şikayet ve talepleri değerlendirmek, sorunlara çözüm bulmaya çalışmak,
 8. Çevre ve temizlik konusunda gelen her türlü yazılı ve sözlü şikayet ve talepleri değerlendirmek, sorunlara çözüm bulmaya çalışmak.
 9. İlçemiz sınırları içinde çevre ve görüntü kirliliği yaratan, boş alanlara gelişi güzel atılan moloz, cüruf ve eski ev eşyalarının toplatılarak, döküm alanlarına naklini sağlamak.
 10. Sahillerin kum eleme makinesi ile temizlenmesini sağlamak,
 11. İlçemiz sınırları içinde çevre ve görüntü kirliliğine yol açan, kaçak olarak dökülen inşaat ve yıkıntı atıklarını tespit ederek, kaldırılmasını sağlamak,
 12. Ot-dal ve bahçe atıklarının diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanarak döküm alanına naklini sağlamak,
 13. Cadde ve sokaklarda yapıştırılmış veya asılmış afiş ve el ilanlarının temizlenmesini sağlamak,
 14. Çöp toplama ve genel temizlik işinde kullanılan tüm araç-gereç ve ekipmanın temiz ve bakımlı olmasını sağlamak,
 15. Ambalaj atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması için hazırlanan Didim Belediyesi Atık Yönetim Planının uygulanmasını sağlamak, gelişme raporlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına her ay bildirimini yapmak,
 16. Ambalaj atıklarının toplanması çalışmasının Didim geneline yayılması için tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarında gerekli program ve organizasyonu yapmak,
 17. Atık pillerin evsel nitelikli atıklara karışmadan toplanmasını sağlamak,
 18. Bitkisel Atık Yağların toplanması ile ilgili sözleşme yapmak, işletmelerin sözleşmelerinin kontrolünü yapmak ve denetimi sağlamak.
 19. Ömrü Tükenmiş Lastiklerin toplanmasını ve taşınmasını sağlamak.
 20. Vatandaştan gelen talep doğrultusunda çöp evlerin temizlik işlemlerini zabıta ve kolluk kuvvetleri eşliğinde yapmak,
 21. Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak,
 22. Halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,
 23. Müdürlüğün görev alanına giren hizmetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri ihale yoluyla temin etmek,
 24. Müdürlüğün yıllık performans hedeflerini belirlemek,
 25. Yıllık, aylık faaliyet raporu düzenlemek,
 26. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak,