Sümer Holding A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde taşınmazlar "Satış" yöntemi ile özelleştirilecektir.