DİDİM BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI KABUL EDİLDİ.

 

Didim Belediye Başkanlığının 2020-2024 dönemi stratejik planı, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi. 

 

Didim Belediye Meclisinin Ekim ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Didim Belediye Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen oturumda 2020-2024 Stratejik planı, 2020 mali yılı bütçesi ve  performans programı oy çokluğu ile kabul edildi.

Didim Belediyesinin 5 yıllık yol haritasını belirleyecek olan stratejik planda temel değerler; liderlik, farkındalık, cesaret, hakkaniyet, yaratıcılık, barışçıl, vatandaş odaklı ve güler yüzlü hizmet başlıkları altında belirlenirken, ilçede çağdaş şehircilik standartları çerçevesinde planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli kentsel yapının gelişmesi için gereken çalışmanın yapılacağı, toplum ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan unsurlarla mücadele edilerek halk sağlığının korunacağı, dezavantajlı grupların desteklenmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesinin amaçlandığının altı çizildi. 

Didim Belediyesinin misyonu “Kurumsal değişim ve gelişime açık, şeffaf ve çağdaş yönetimi ilke edinmiş katılımcı, paylaşımcı, yaşam hakkına saygılı bir kurum olmak” vizyonu ise, “Medeniyetler mirasını ve Didim'in doğal güzelliklerini geleceğe taşıyarak, tüm dünya vatandaşları ile paylaşabilen, Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında halkına hizmet eden model bir belediye olmak” olarak belirlendi.

Hızla gelişen ve değişen İlçemiz Didim'de yeni koşullara uyum sağlama, değişimi algılama yönünde çalışmalarımız hızla devam ettiğini belirten, Didim Belediye Başkanı A. Deniz ATABAY,

“31 Mart Yerel Seçimleriyle bir kez daha halkımızın takdiriyle Didim'e hizmet etmeye, eksikleri gidermeye ve kaynaklarımızı verimli kullanarak Didim halkının beklenti ve sorunlarına cevap vermeye yine hazırız. Yerel Yöneticilerin görevi, sadece İlçenin değişimine uyarak gündelik hizmetleri sunmak değil, geleceği bugünden görerek, İlçenin gelişimine yön verecek bir vizyon geliştirmektir” dedi

6 AMAÇ VE 34 ADET STRATEJİK HEDEF BELİRLENDİ.

Başkan Atabay, “Seçimlerin ardından büyüyerek gelişen, vatandaş beklentilerinin karşılanması, Didim İlçe mücavir alan sınırlarının genişlemesi, amaç ve hedeflerimizin devamlılığın sağlanması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilerek daha çağdaş, daha yaşanılır ve model Belediye olmak adına 2. Beş Yıllık Stratejik Planımız hazırlanmıştır. Stratejik Planımızda Belediyemize özgü yönetim ve hizmet anlayışı ile hizmet sunumunu içeren 6 Amaç ve 34 stratejik Hedef belirlenmiştir. Bu amaç ve hedeflerin gerçekleşmesine yönelik uygulamalar Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından ortaya konmuştur. Hazırladığımız 2. Beş Yıllık Stratejik Plan, Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinasyonunda, bir çalışma ekibi kurularak uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Paydaş görüşleri anketlerle ve mülakat yoluyla alınmış, kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının, personelin ve muhtarların görüş, öneri ve istekleri plana yansıtılmıştır.

Belediyemizin 2. Beş Yıllık Planlı gelişimi yolunda örnek olacağını ve İlçemize son derece fayda sağlayacağı düşüncesindeyim. Çağdaş bir ilçe, herkesin eşit hizmet aldığı, kimsenin yaşadığı yere yabancı kalmadığı, ilçedeki tüm olanakların kullanılabildiği, insan, çevre ve özgür yaşamın

buluştuğu yer olmalıdır. Bu ilkeler ve vizyon doğrultusunda hazırlanan 2. Beş Yıllık Stratejik Planın halkımızın ve misafirlerimizin umut ve beklentilerini karşılamasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.