Nikah İşlemleri

DİDİM BELEDİYESİ EVLENDİRME İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 

1. Nüfus Cüzdanı (Cüzdanlar TC no lu ve fotoğraflı olmalıdır)

2. Evlenme Ehliyet Belgesi (Nüfus Müdürlüğü'nden evlenecek çiftler birlikte almalıdır)

3. Resimli Sağlık Raporu (Talasemi Testi) Resimlerin üzeri mutlaka imzalı ve kaşeli olmalıdır.

4. 4'er adet vesikalık fotoğraf. (3 ayı geçmemiş ve yeni poz olmalıdır. Fotokopi fotoğrafları kabul edilmemektedir)

5. Evlenecek çiftlerin birlikte müracaatları gerekmektedir.

6. Evlenecek çiftlerin en az birisinin ikametgâhı mutlaka Didim olmalıdır. İkisinin de ikametgâhının Didim dışında olması halinde , bağlı bulundukları Evlendirme Memurluğu'ndan "Evlendirme İzin Belgesi" getirmeleri gerekmektedir.

7. Nikah ücreti; beyan alındıktan sonra  tahakkuk ettirilerek verilecek  sicil numarası ile Belediyemiz veznesine peşin yatırılmalıdır.

8. Kızlık soyadını kullanmak isteyenler başvuru anında memurluğumuza bildirmelidir.

9. Nikâh başvuruları Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 09:00 - 11:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında alınmalıdır.

10. Nikâhlar Perşembe ve Cuma günleri kıyılmaktadır. Perşembe ve Cuma günleri Nikâh müracaatı alınmamaktadır.

11. Nikâh mesai saatleri içinde kıyılır. (Evlendirme Yönetmeliği 45. Madde) Nikâh memurunun hafta sonunda ve mesai saatleri dışında nikah kıyma zorunluluğu bulunmamaktadır.

12. Müracaat üzerinden 24 saat geçmeden nikâh kıyılamamaktadır.

13. Boşanma süresi 10 ayı (300 gün) geçmemiş bayanlar Asliye Hukuk Mahkemesi'nden "İddet müddetinin kaldırılması" kararı getirilmelidir.

14. 17 yaşını doldurmamış kadın ve erkek anne - baba rızası ile evlenebilir. (Bu durumda anne - baba müracaat ve nikâh esnasında nikâh memurluğunda hazır bulunmalıdır) 16 yaşını doldurmamış kadın - erkek mahkeme kararı ile evlenebilir.

 

DİDİM BELEDİYESİ YABANCI EVLİLİKLER İÇİN İSTENEN BELGELER

 

1. Doğum Belgesi (Kişinin adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, anne-baba adını gösteren belge)

2. Evlenme Ehliyet Belgesi (Kişinin evlenmesinde sakınca olmadığı hususunun yanı sıra, bekâr - boşanmış - dul gibi medeni durumunu belirtmesi gerekmektedir.)

3. Pasaport fotokopisi (Noter onaylı ve tercümeli)

4. Sağlık Raporu (Talasemi)

5. 4 adet vesikalık fotoğraf

6. Avrupa Birliğine üye ülkelerin vatandaşları doğum belgesi  ve evlendirme ehliyeti belgesini ÇOK DİLLİ olarak almalıdırlar.

7. Diğer ülkelerin vatandaşlarının doğum belgesi ve evlendirme ehliyet belgesi APOSTİLLİ olmalıdır. Apostilli olan belgelerin noter onaylı tercümesi mutlaka yapılmalıdır.

8.  Doğum belgesi ve evlendirme ehliyet belgesinde APOSTİL olmadığı takdirde kişiler ülkelerinden aldıkları belgeleri Türkiye'deki kendi konsolosluklarına götürüp Türkçe tercümesini yaptırarak Dış İşleri Bakanlığı'na onaylatmaları gerekmektedir.

9. Türkçe bilmeyen müracaatçıların nikâhı, yeminli tercüman huzurunda yapılacaktır.